Tư vấn hệ thống công nghệ thông tin và MIS

Các chuyên gia tư vấn công nghệ của chúng tôi bắt đầu bằng cách tìm hiểu các hệ thống và phần mềm hiện có của tổ chức trong khi tìm kiếm các mục có thể ảnh hưởng đến các quyết định công nghệ, bao gồm nhu cầu trong tương lai, mở rộng, vị trí thực tế và các yêu cầu bổ sung có thể ảnh hưởng đến quyết định công nghệ. Sau khi hiểu rõ về tổ chức và môi trường của nó, các chuyên gia tư vấn của chúng tôi kiểm tra các giải pháp phần cứng và phần mềm có thể dựa trên các tiêu chuẩn ngành, kinh nghiệm với các khách hàng và tổ chức khác, và dòng thời gian và ngân sách của tổ chức.

Hỗ trợ của chúng tôi không dừng lại với việc đưa ra khuyến nghị. AFA CAPITAL có thể phục vụ như một người hướng dẫn và người hỗ trợ trong toàn bộ quá trình đánh giá, lựa chọn, thực hiện, đào tạo và hỗ trợ tư vấn chuyển đổi số doanh nghiệp, làm việc để thay đổi một cách liền mạch và thuận tiện nhất có thể trong khi nâng cấp mức độ quản lý và báo cáo tài chính của tổ chức.

  • Xây dựng các hệ thống ERP, CRM
  • Xây dựng các báo cáo quản trị thông minh (BI)

.

Send a Request