<b>Msc of Applied Finance and Economic</b><br/>Hơn 18 năm kinh nghiệm trên thị trường nguồn vốn, tiền tệ và ngoại hối liên ngân hàng và đầu tư tại các ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam như Techcombank,Tienphongbank. Kinh nghiệm quản trị tại vị trí quản lý cao cấp tại các tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam như Vingroup. Giảng viên cao cấp trong các khoá đào tạo nghiệp vụ ngân hàng và đầu tư của BTC từ 2009.
E-mail: tuan.nguyen@afacapital.vn

Leave a comment