Lauren Smith

Mục tiêu chính của tôi là tìm ra một đội ngũ những người tài năng, những người sẽ mang những ý tưởng mới vào thói quen hàng ngày của chúng tôi tạo ra một sự thay đổi tích cực trong hệ thống kinh doanh và kế toán.