ĐỘI NGŨ CHÚNG TÔI

Sứ mệnh

AFA Capital

Chuyên gia

AFA Capital là chuyên gia cung cấp dịch vụ toàn diện và độc lập trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và quản lý tài chính cá nhân.

Tận tâm

Đội ngũ giàu kinh nghiệm, tận tâm của chúng tôi cung cấp giá trị bằng cách kết hợp chuyên môn và thỏa thuận hàng đầu dẫn đến các giải pháp tư vấn quản trị và tài chính hiệu quả và phù hợp với yêu cầu của các tập đoàn, ngân hàng và hàng trăm doanh nghiệp SMEs

Đội ngũ

Chuyên gia tư vấn

Chu Hoàng Oanh

CPA, CMA(Aust.), MPP
Hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc về quản trị, tài chính và kiểm toán. Tư vấn cao cấp và giảng dạy cho Viettel, VNPT, Smile Care, Hải Hà, Thế giới Sữa,… Trưởng phòng kiểm toán Công ty Kiểm toán An Việt

Phạm Hoàng Việt

CMA, CPA
Trên 8 năm kinh nghiệm làm việc về kế toán và kiểm toán với nhiều năm làm việc tại EY Vietnam và An Việt. Kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về kiểm toán, các hệ thống quản trị doanh nghiệp

Nguyễn Minh Tuấn

Msc of Applied Finance and Economic
Hơn 18 năm kinh nghiệm trên thị trường nguồn vốn, tiền tệ và ngoại hối liên ngân hàng và đầu tư tại các ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam như Techcombank,Tienphongbank. Kinh nghiệm quản trị tại vị trí quản lý cao cấp tại các tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam như Vingroup. Giảng viên cao cấp trong các khoá đào tạo nghiệp vụ ngân hàng và đầu tư của BTC từ 2009.

Nguyễn Khánh Ly

CPA, ACCA, M.Fin
Trên 22 năm kinh nghiệm làm việc về kế toán và kiểm toán với 10 năm làm việc tại AFA Capital. Kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về kiểm toán và CMKT Việt Nam và quốc tế

Long Phan

CPA, CMA(Aust.), MBus
Hơn 19 năm kinh nghiệm làm việc về quản trị chiến lược, tài chính và kiểm toán. Giảng viên cao cấp trong các khóa đào tạo CMA, ACCA, ICAEW từ 2009. Tư vấn cao cấp trong các dự án của WB, ADB, JICA, AFD, EU, các ngân hàng và doanh nghiệp trong nước.

Nguyễn Mạnh Hiền

MSc, CPA
Trên 20 năm kinh nghiệm làm việc về kế toán và kiểm toán, hệ thống quản trị, hệ thống thông tin. Kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về IAS/IFRSs. Giảng viên cao cấp trong các khóa đào tạo tại AFA

Nguyễn Trung Nam

MBA, CME
Trên 19 năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực lập pháp và tư pháp tại Việt Nam và UK. Anh Nam đang là cố vấn pháp lý cao cấp cho nhiều doanh nghiệp và dự án tại Việt Nam như EPLegal, VPTSC, Cửu Long JOC, PVTrans
more information