Kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro

Khi mà môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và mang tính toàn cầu, thêm vào đó là sự gia tăng nhu cầu nâng cao nhận thức về quản trị và kỳ vọng của các bên liên quan, thì những thách thức đối với ngành Kiểm toán nội bộ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Nếu Quý doanh nghiệp đang có nhu cầu hỗ trợ về thiết lập bộ phận Kiểm toán nội bộ, chuyển đổi các chức năng hiện có hoặc đảm bảo kiểm soát, các chuyên gia Kiểm toán nội bộ của AFA Capital sẽ cung cấp không chỉ các giải pháp phù hợp với đặc thù chuyên ngành mà còn các công cụ và công nghệ kiểm toán nội bộ hiện đại. Điều này nhằm đảm bảo một dịch vụ linh hoạt và hiệu quả. đáp ứng các nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp.

1. Dịch vụ thuê ngoài kiểm toán nội bộ và Dịch vụ đồng kiểm toán nội bộ

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động của chức năng kiểm toán nội bộ
 • Nâng cao năng lực, tính linh hoạt trong việc sử dụng nguồn lực và tính hiệu quả của chức năng này
 • Cải thiện khả năng phòng ngừa rủi ro, linh hoạt trong việc ứng phó với các rủi ro tiềm tàng và giảm thiểu chi phí chung
 • Giúp chức năng kiểm toán nội bộ tạo ra giá trị phù hợp
 • Đổi mới trong hoạt động kiểm toán nội bộ và hoạt động quản lý rủi ro liên tục
 • Cải thiện hiệu quả bằng cách cung cấp đúng nguồn lực vào đúng thời điểm để đáp ứng nhu cầu của công ty

2. Dịch vụ biệt phái nhân viên

 • Sử dụng nguồn lực hiệu quả
 • Xây dựng chức năng kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp thông qua việc cung cấp nhân sự làm việc dưới sự quản lý của doanh nghiệp
 • Sử dụng kiến thức chuyên ngành liên quan

3. Dịch vụ tư vấn kiểm toán nội bộ

 • Các đóng góp giá trị mà chức năng kiểm toán nội bộ đem lại
 • Thiết lập bộ phận kiểm toán nội bộ hoặc tư vấn về chuyển đổi mô hình kiểm toán nội bộ
 • Thực hiện và hoàn thiện đánh giá hiện trạng kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp
 • Triển khai phương pháp kiểm toán nội bộ
 • Nâng cao kỹ năng của các thành viên nhóm qua hoạt động đào tạo kiểm toán nội bộ
 • Thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động để xem xét tính tuân thủ với các chuẩn mực kiểm toán nội bộ
 • Đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ đối với quy trình báo cáo tài chính và quản trị doanh nghiệp

Send a Request