All Services

Xây dựng hệ thống quản lý và quản trị doanh nghiệp Mô hình cơ cấu tổ chức dạng Flat nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị tinh gọn, cắt giảm các khâu trung gian, tăng tốc độ ra quyết định.Chuyển đổi cách thức tổ chức của bạn hoạt động và…
02
Tư vấn thuế Trong môi trường kinh doanh hiện nay tại Việt Nam, các doanh nghiệp thường phải đối mặt với các thách thức lớn liên quan đến thuế như: Doanh nghiệp thiếu một hệ thống tuân thủ thuế hiệu quả và tin cậy; Không thể cập nhật kịp sự…
Kiểm toán Kiểm toán báo cáo tài chính hiện nay có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh như hiện nay, những người quan tâm luôn có sự dò xét kỹ lưỡng và hoài nghi về các báo cáo tài chính…
04
Kế toán Dịch vụ Tư vấn kế toán là một trong những dịch vụ nổi trội của AFA Capital.    -   Hướng dẫn lập và quản lý chứng từ kế toán; -   Hướng dẫn và thực hiện ghi sổ kế toán; -   Hướng dẫn lập báo cáo tài chính; - …
Kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro Khi mà môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và mang tính toàn cầu, thêm vào đó là sự gia tăng nhu cầu nâng cao nhận thức về quản trị và kỳ vọng của các bên liên quan, thì những…
Tư vấn hệ thống công nghệ thông tin và MIS Các chuyên gia tư vấn công nghệ của chúng tôi bắt đầu bằng cách tìm hiểu các hệ thống và phần mềm hiện có của tổ chức trong khi tìm kiếm các mục có thể ảnh hưởng đến các quyết…
Phân tích đầu tư Trong nền kinh tế giàu đầu tư ngày nay, việc tìm kiếm chứng khoán phù hợp trong thị trường tài chính luôn thay đổi này có thể khó khăn. Nó liên quan đến nghiên cứu và lập kế hoạch cẩn thận, kiến ​​thức về xu hướng…
Lập Kế hoạch Tài chính Các chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi có thể giúp bạn vạch ra con đường của mình trong suốt cuộc đời, đảm bảo bạn sẵn sàng về tài chính cho mọi giai đoạn từ việc có khoản  riêng để tài trợ cho con…
09
QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ Quản lý danh mục đầu tư là sự pha trộn giữa nghệ thuật và khoa học trong việc đưa ra quyết định về đầu tư và chính sách đầu tư , phù hợp với mục tiêu và kì vọng của cá nhân, phân bổ…

Các chuyên gia tái cấu trúc doanh nghiệp của chúng tôi có một cách tiếp cận thực tế để giúp doanh nghiệp của bạn và các bên liên quan. Mục đích của chúng tôi là cung cấp cho bạn một dịch vụ chất lượng cao và các tùy chọn và giải pháp mà bạn có thể chưa xem xét.

Tư vấn chiến lược và tái cấu trúc doanh nghiệp Trong thời kỳ kinh tế đầy biến động này, tầm nhìn chiến lược là quan trọng hơn bao giờ hết. Tập đoàn Hackett cung cấp cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp các dịch vụ tư vấn chiến lược kinh…
Định giá Doanh nghiệp và Tư vấn mua bán sát nhập Hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) là công cụ rất phổ biến của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài nhằm mục đích thực hiện chiến lược mở rộng và phát triển. Nghiệp vụ M&A đòi hỏi…