Tư vấn chiến lược và tái cấu trúc doanh nghiệp

Trong thời kỳ kinh tế đầy biến động này, tầm nhìn chiến lược là quan trọng hơn bao giờ hết. Tập đoàn Hackett cung cấp cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp các dịch vụ tư vấn chiến lược kinh doanh hướng tới tương lai, giúp thúc đẩy lợi thế cạnh tranh bền vững và lợi nhuận. Tập đoàn Hackett cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược công nghiệp vượt trội trên các lĩnh vực chính bao gồm:

   • Chiến lược công ty và hoạch định chiến lược. Nhóm Hackett hợp tác chặt chẽ với khách hàng để phát triển các chiến lược đơn vị kinh doanh và doanh nghiệp mạnh mẽ đồng thời xây dựng sự liên kết trong toàn tổ chức. Chúng tôi cung cấp tư vấn chiến lược cụ thể cho ngành cho các thách thức chiến lược cơ bản như đánh giá thị trường, lập kế hoạch kịch bản, thiết kế quy trình chiến lược và quản lý liên minh.
   • Chiến lược thương hiệu, tăng trưởng và đổi mới. Nhóm Hackett cung cấp tư vấn chiến lược để giúp doanh nghiệp của bạn tạo ra nguồn tăng trưởng doanh thu mới. Điều chỉnh các thực tiễn tốt nhất đã được chứng minh cho doanh nghiệp và ngành cụ thể của bạn, chúng tôi sẽ làm việc với bạn để phát triển các quy trình đổi mới tầm cỡ thế giới, lấp đầy đường ống đổi mới của bạn với các sản phẩm và dịch vụ mới và tạo ra các chiến lược thương hiệu đặc biệt. Khả năng của chúng tôi phát hiện ra nhu cầu của người tiêu dùng tiềm ẩn và đổi mới các giải pháp mới để đáp ứng những nhu cầu đó đã thúc đẩy hơn 1 tỷ đô la doanh thu mới cho khách hàng của chúng tôi.
   • Hiệu quả tổ chức. Dịch vụ tư vấn chiến lược của chúng tôi có thể giúp bạn khai thác hết tiềm năng của lực lượng lao động của bạn. Chúng tôi cung cấp chuyên môn sâu và kinh nghiệm trong thiết kế tổ chức, bao gồm các giải pháp hàng đầu như dịch vụ kinh doanh toàn cầu và trung tâm xuất sắc; cũng như các cách tiếp cận sáng tạo để phát triển lãnh đạo, quản lý hiệu suất và các khía cạnh khác của phát triển lực lượng lao động.
   • Sáp nhập và mua lại. Tư vấn chiến lược AFA Capital Nhóm có thể cung cấp cho bạn kinh nghiệm, hỗ trợ chuyên gia cho tất cả các khía cạnh của sáp nhập và mua lại, bao gồm xác định và sàng lọc mục tiêu, thẩm định và tích hợp sau sáp nhập.
   • Chiến lược chức năng. Dịch vụ tư vấn chiến lược của chúng tôi bao gồm hỗ trợ phát triển chiến lược chức năng trên tất cả các hoạt động của văn phòng bao gồm tài chính, nhân lực, mua sắm và công nghệ thông tin. Ví dụ, đối với chức năng tài chính, chúng tôi cung cấp hỗ trợ thực hành cho tất cả các giai đoạn thuê ngoài và thuê ngoài tài chính, và các giải pháp quản lý vốn lưu động của chúng tôi đã giải phóng hàng tỷ đô la dòng tiền được cải thiện cho khách hàng của chúng tôi. Nhóm Hackett cũng có thể giúp bạn với các giải pháp quản lý hiệu suất doanh nghiệp bao gồm triển khai SAP dựa trên thực tiễn tốt nhất.

Từ hình thành chiến lược đến thực thi

Dịch vụ tư vấn chiến lược AFA Capital, giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp không chỉ xây dựng chiến lược chiến thắng mà còn thực hiện chống lại các chiến lược đó. Với kinh nghiệm và chuyên môn sâu về chuyển đổi kinh doanh và cải tiến quy trình, chúng tôi có thể hợp tác chặt chẽ với bạn để xây dựng một trường hợp kinh doanh hấp dẫn để thay đổi, đưa ra lộ trình thực hiện chi tiết, quản lý hiệu quả và hiệu quả quá trình thay đổi và đo lường tiến độ theo các số liệu liên quan.

Send a Request