Our Features

our beliefs

What We Believe In

Prepared

WealthСo believes that performance starts with preparation. We conduct exhaustive research and analysis to continuously evaluate the ever changing environment.

Tested

Experience brings our work to the level of excellency. The investment process is being tested in every market environment thoroughly.

our history

How We Started

Our Experts

Team of Professionals

Chu Hoàng Oanh

CPA, CMA(Aust.), MPP
Hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc về quản trị, tài chính và kiểm toán. Tư vấn cao cấp và giảng dạy cho Viettel, VNPT, Smile Care, Hải Hà, Thế giới Sữa,… Trưởng phòng kiểm toán Công ty Kiểm toán An Việt

Phạm Hoàng Việt

CMA, CPA
Trên 8 năm kinh nghiệm làm việc về kế toán và kiểm toán với nhiều năm làm việc tại EY Vietnam và An Việt. Kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về kiểm toán, các hệ thống quản trị doanh nghiệp

Nguyễn Minh Tuấn

Msc of Applied Finance and Economic
Hơn 18 năm kinh nghiệm trên thị trường nguồn vốn, tiền tệ và ngoại hối liên ngân hàng và đầu tư tại các ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam như Techcombank,Tienphongbank. Kinh nghiệm quản trị tại vị trí quản lý cao cấp tại các tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam như Vingroup. Giảng viên cao cấp trong các khoá đào tạo nghiệp vụ ngân hàng và đầu tư của BTC từ 2009.
more information
contact info

Feel Free to Contact Us with Any Questions

Our Location

350 Avenue, New York, NY 10001

Call Us

Customers Care: 8 800 123 456 Support: 8 800 123 457

Work Hours

Mn - Fr: 8am – 8pm St – Sn: closed
send a message