Kế toán kiểm toán và tư vấn thuế

01
Tư vấn thuế Trong môi trường kinh doanh hiện nay tại Việt Nam, các doanh nghiệp thường phải đối mặt với các thách thức lớn liên quan đến thuế như: Doanh nghiệp thiếu một hệ thống tuân thủ thuế hiệu quả và tin cậy; Không thể cập nhật kịp sự…
Kiểm toán Kiểm toán báo cáo tài chính hiện nay có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh như hiện nay, những người quan tâm luôn có sự dò xét kỹ lưỡng và hoài nghi về các báo cáo tài chính…
03
Kế toán Dịch vụ Tư vấn kế toán là một trong những dịch vụ nổi trội của AFA Capital.    -   Hướng dẫn lập và quản lý chứng từ kế toán; -   Hướng dẫn và thực hiện ghi sổ kế toán; -   Hướng dẫn lập báo cáo tài chính; - …