Kiểm toán

Kiểm toán báo cáo tài chính hiện nay có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh như hiện nay, những người quan tâm luôn có sự dò xét kỹ lưỡng và hoài nghi về các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Các báo cáo tài chính chưa được kiểm toán thường không được chấp nhận trong rất nhiều trường hợp, có thể do yêu cầu của pháp luật nhưng cũng có thể là yêu cầu của các chủ nợ, của các nhà đầu tư.

Các trường hợp phổ biến về việc sử dụng các báo cáo tài chính đã được kiểm toán bao gồm:

  • Nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho cơ quan quản lý Nhà nước như cơ quan thuế, cơ quan tài chính, Ủy ban chứng khoán. (Đọc thêm: Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm phải nộp kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)
  • Sử dụng báo cáo tài chính đã được kiểm toán để trình đại hội cổ đông thường niên, nộp cho Công ty mẹ tại nước ngoài.
  • Sử dụng báo cáo tài chính đã được kiểm toán để nộp cho Ngân hàng thực hiện các khoản vay, phát hành trái phiếu.
  • Sử dụng báo cáo tài chính đã được kiểm toán để đưa vào Hồ sơ dự thầu các gói thầu theo quy định của các chủ đầu tư và các bên mời thầu. (Đọc thêm: Doanh nghiệp dự thầu cũng phải nộp Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ kiểm toán của AFA Capital

Chúng tôi liên kêts với SCS Global  một doanh nghiệp kiểm toán lớn trên thế giới, được cấp phép hoạt động chính thức tại Việt Nam nên các báo cáo tài chính do chúng tôi kiểm toán sẽ đáp ứng được các nhu cầu sử dụng của Quý vị như:

  • nộp cho cơ quan quản lý Nhà nước theo luật định, sử dụng khi đấu thầu, vay vốn..
  • Các chuyên gia kiểm toán của chúng tôi trước khi gia nhập AFA Capital đều có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các hãng kiểm toán và tư vấn lớn trên thế giới như Deloitte, KPMG, E&Y, PwC (thường gọi là nhóm Big 4), có chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài như CPA Australia (Úc), ACCA (Anh quốc) đồng thời có chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam. Điều này giúp cho dịch vụ kiểm toán của chúng tôi đáp ứng được tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế cao nhất nhưng cũng áp dụng phù hợp và linh hoạt với đặc điểm hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
  • Ngoài ra, với 90% số lượng kiểm toán viên của chúng tôi đồng thời cũng nắm giữ chứng chỉ hành nghề đại lý thuế, 60% số lượng kiểm toán viên của chúng tôi đồng thời cũng nắm giữ chứng chỉ thẩm định giá cấp Nhà nước, chất lượng dịch vụ của chúng tôi trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết khi bên cạnh việc kiểm toán có thể đưa ra các ý kiến tư vấn quý giá cho Quý vị, không những trong lĩnh vực kế toán mà bao gồm nhiều lĩnh vực tài chính liên quan.

Các dịch vụ của chúng tôi có thể cung cấp cho Quý vị

  • Kiểm toán Báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính sẽ được thực hiện theo quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các báo cáo tài chính do chúng tôi kiểm toán sẽ đáp ứng được các nhu cầu sử dụng của Quý vị như: nộp cho cơ quan quản lý Nhà nước theo luật định, sử dụng khi đấu thầu, vay vốn..
  • Kiểm toán Báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực Lập và trình bày Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)
  • Kiểm toán Báo cáo Quyết toán Dự án hoàn thành theo Thông tư 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

Send a Request