Author page: AFA Capital

intern

[AFA CAPITAL_TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH]

AFA Capital là công ty hàng đầu cung cấp dịch vụ toàn diện và độc lập trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và quản lý tài chính cá nhân. Hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng 02 thực tập sinh phân tích tài chính làm việc…

continue

BÁO CÁO VĨ MÔ VÀ CÁC LỚP TÀI SẢN T3.2023

Trong tháng 3: Trên thế giới, tình hình kinh tế trong tháng 3 gặp rất nhiều sự kiện bất lợi như việc các ngân hàng đồng loạt phá sản cho đến việc OPEC+ tuyên bố cắt giảm sảnlượng dầu cùng với việc lạm phát vẫn dai dẳng đang khiến cho…

continue

TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG (PHẦN 2)

Trong 5 nhiệm vụ chính Quốc Hội đã giao cho Chính Phủ theo Nghị Quyết 31/2021/QH15,  nhiệm vụ đứng ở vị trí đầu tiên là củng cố vĩ mô, điều này đã phần nào chứng minh tầm quan trọng của việc cải thiện hệ thống vĩ mô đối với sự…

continue

TÁI CẤU TRÚC NỀN KINH TẾ (Phần 1): Giảm ảnh hưởng của bất động sản

Nghị Quyết 31/2021/QH15 đã nêu rõ nhiệm vụ Quốc Hội giao cho Chính Phủ thực hiện với mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế. Nghị quyết gồm 5 nhóm giải pháp trọng tâm chính cho giai đoạn trung hạn 5 năm (2021-2025) với hơn 100 chương trình hành động…

continue

VNZ

VNZ THỊ GIÁ VƯỢT 1 TRIỆU, CÓ PHẢI LÀ CỔ PHIẾU ĐẮT NHẤT? GIẢI THÍCH RÕ VỀ TÍNH THỊ TRƯỜNG

Công ty cổ phần VNG (UPCOM: VNZ) được thành lập năm 2004 bởi nhà sáng lập Lê Hồng Minh. VNG Corporation là một công ty lớn trong lĩnh vực phát hành và phát triển trò chơi trong 18 năm qua. VNG Corp cũng đã khai thác mảng điện toán đám…

continue

THÔNG TƯ 26 VÀ TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN

Ngày 31/12/2022, Ngân hàng nhà nước đã ban hành Thông tư 26/2022/TT-NHNN (Thông tư 22/2019 sửa đổi) nhằm điều chỉnh cách tính tỷ lệ LDR (tỷ lệ thường được dùng để đo lường rủi ro thanh khoản) tại các ngân hàng thương mại. Tỷ lệ LDR càng cao cho thấy…

continue