Tài chính doanh nghiệp

Các chuyên gia tái cấu trúc doanh nghiệp của chúng tôi có một cách tiếp cận thực tế để giúp doanh nghiệp của bạn và các bên liên quan. Mục đích của chúng tôi là cung cấp cho bạn một dịch vụ chất lượng cao và các tùy chọn và giải pháp mà bạn có thể chưa xem xét.

Tư vấn chiến lược và tái cấu trúc doanh nghiệp Trong thời kỳ kinh tế đầy biến động này, tầm nhìn chiến lược là quan trọng hơn bao giờ hết. Tập đoàn Hackett cung cấp cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp các dịch vụ tư vấn chiến lược kinh…
Định giá Doanh nghiệp và Tư vấn mua bán sát nhập Hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) là công cụ rất phổ biến của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài nhằm mục đích thực hiện chiến lược mở rộng và phát triển. Nghiệp vụ M&A đòi hỏi…