<b>CPA, ACCA, M.Fin</b> <br/>Trên 22 năm kinh nghiệm làm việc về kế toán và kiểm toán với 10 năm làm việc tại AFA Capital. Kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về kiểm toán và CMKT Việt Nam và quốc tế
E-mail: #
Brief info

• Trên 22 năm kinh nghiệm làm việc về kế toán và kiểm toán với 10 năm làm việc tại AFA Capital.
• Kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về kiểm toán và CMKT Việt Nam và quốc tế

Leave a comment