Open Hours:Mn - Fr, 8:00 a.m. - 8:00 p.m.

We Do Financial Planning and Consulting

how we can help

Investment Services

our philosophy

Financial planning
and investing
with WealthCo

In case you wish to improve financial planning for your company, we are happy to provide you with several options to get started right away. Our experts will assist with the selection of the best plan and strategy for your specific business.

areas of practice

What We Can Do for You

people about us

Bất kể khó khăn của công việc, hoặc thời gian tôi tin tưởng vào những chuyên gia tài chính afacapital . Tôi đánh giá rất cao hiệu suất, chất lượng và kỹ năng tư vấn tuyệt vời của các chuyên gia tại afacapital.

Chị Nguyễn Thị Sơn Bình

Market Research

Bất kể khó khăn của công việc, hoặc thời gian tôi tin tưởng vào những chuyên gia tài chính afacapital . Tôi đánh giá rất cao hiệu suất, chất lượng và kỹ năng tư vấn tuyệt vời của các chuyên gia tại afacapital.

James Collins

Market Research

Mục tiêu chính của tôi là tìm ra một đội ngũ những người tài năng, những người sẽ mang những ý tưởng mới vào thói quen hàng ngày của chúng tôi tạo ra một sự thay đổi tích cực trong hệ thống kinh doanh và kế toán.

Lauren Smith

Solutions Management
our plans

Price Plans

Silver Plan

You can start with basic services to try the main features and benefits of our financial plans. This plan works great for smaller businesses.
$700 / month
details

Golden Plan

With this package you get to experience professional strategy planning, accounting service and more. Contact us for more details now.
$1200 / month
details
popular

Premium Plan

This is the most popular and the most user-friendly plan for our clients. Whether you are new or an experienced user, we got you covered!
$2000 / month
details

You have goals - We have ways to help you

get started
Our Experts

Team of Professionals

Nguyễn Trung Nam

MBA, CME
Trên 19 năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực lập pháp và tư pháp tại Việt Nam và UK. Anh Nam đang là cố vấn pháp lý cao cấp cho nhiều doanh nghiệp và dự án tại Việt Nam như EPLegal, VPTSC, Cửu Long JOC, PVTrans

Nguyễn Mạnh Hiền

MSc, CPA
Trên 20 năm kinh nghiệm làm việc về kế toán và kiểm toán, hệ thống quản trị, hệ thống thông tin. Kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về IAS/IFRSs. Giảng viên cao cấp trong các khóa đào tạo tại AFA

Long Phan

CPA, CMA(Aust.), MBus
Hơn 19 năm kinh nghiệm làm việc về quản trị chiến lược, tài chính và kiểm toán. Giảng viên cao cấp trong các khóa đào tạo CMA, ACCA, ICAEW từ 2009. Tư vấn cao cấp trong các dự án của WB, ADB, JICA, AFD, EU, các ngân hàng và doanh nghiệp trong nước.
more information

Our Location

350 Avenue, New York, NY 10001

Call Us

Customer Care: 8 800 123 456 Support: 8 800 123 457

Working Hours

Mn - Fr: 8am – 8pm St – Sn: closed
contact form

Feel Free to Contact Us

    Họ tên
    Email
    Nội dung


    Afacapital © 2020. All rights reserved.