Trên thị trường chứng khoán, chỉ số P/B và P/E có ý nghĩa rất quan trọng đối với các nhà đầu tư. 

CHỈ SỐ P/E CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

CHỈ SỐ P/B CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Nếu chỉ số P/B cao có nghĩa là thị trường đang kỳ vọng nhiều vào cổ phiếu này, công ty có thể kinh doanh tốt trong tương lai. Vì vậy, nhà đầu tư luôn sẵn sàng bỏ ra số tiền cao hơn giá trị ghi sổ của doanh nghiệp để sở hữu nó. Khi chỉ số P/B thấp có nghĩa là các nhà đầu cảm thấy tình hình kinh doanh của doanh nghiệp sẽ không mấy khả quan. Vì thế họ chỉ có thể bỏ ra mức vốn thấp để mua cổ phiếu. Hoặc công ty đang trong quá trình hồi phục sau khủng hoảng, tình hình kinh doanh ngày càng tăng lên khiến giá trị ghi sổ cũng tăng. 

Chỉ số P/B thường được sử dụng để so sánh các công ty cùng ngành. Ví dụ:

ĐỊNH GIÁ P/B PHẢI PHỤ THUỘC VÀO CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP

DỮ LIỆU P/B, P/E CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 3 NĂM

Vậy khi P/E và P/B của thị trường chứng khoán đang được định giá ở mức thấp như hiện nay, nhà đầu tư nên lựa chọn cổ phiếu nào để đầu tư?

Chỉ số P/E và P/B của thị trường chỉ có thể cung cấp cho nhà đầu tư thông tin thêm về rủi ro hiện tại của thị trường chứ không thể giúp trong việc lựa chọn cổ phiếu phù hợp. Mỗi nhà đầu tư nên theo một quy trình lựa chọn cổ phiếu như dưới đây:

 • Lựa chọn ngành: 
  • Theo dõi và đánh giá yếu tố nội tại của ngành, có mối liên hệ thế nào trong bối cảnh kinh tế chung. 
  • Các yếu tố cốt lõi nào đóng góp phần lớn vào sự thành công của ngành.
 • Lựa chọn cổ phiếu: 
  • Đánh giá nội tại doanh nghiệp, lợi thế cạnh tranh, chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính ngắn và dài hạn của doanh nghiệp
  • Đánh giá ban quản trị doanh nghiệp
 • Xây dựng danh mục: Xem xét các tiêu chí về rủi ro và lợi nhuận của danh mục cá nhân

Ngoài quy trình cơ bản đã nêu trên, nhà đầu tư cũng cần chú ý tới báo cáo tài chính của doanh nghiệp khi đầu tư cổ phiếu. Đọc hiểu báo cáo tài chính có thể giúp nhà đầu tư đánh giá về hiệu quả hoạt động cũng như biết về những chiến lược sắp tới của doanh nghiệp. Từ đó có thể đưa ra mức định giá mục tiêu đối với từng doanh nghiệp cụ thể và giúp cho việc cơ cấu danh mục cũng như theo dõi, xác định điểm giao dịch cổ phiếu tốt hơn.

Leave a comment